Nieuwsbrief september 2018

Na een zeer geslaagd clubweekend dankzij de uitstekende organisatie van Sandy en in een mooie accommodatie gevonden door Bert en Ineke nadert alweer het einde van het wegseizoen. In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende onderwerpen:

20 september    Einde avondfietsen
22 september    Geen afsluitingsavond/BBQ
21 oktober          Sluitingsrit.
1 november        Najaarsvergadering

En verder:

  • MTB tochten 2018-2019 ??
  • Nieuwe leden,
  • bardiensten

20 september   Einde avondfietsen
Vanwege de vroeg invallende duisternis stopt het avondfietsen op de dinsdag- en donderdagavond. Het fietsen op de maandag-, donderdag- en zondagmorgen gaat nog door tot 21 oktober.

22 september   Geen afsluitingsavond/BBQ
De gebruikelijke BBQ avond aan het eind van het avondfietsen gaat niet door. Het plan is om bij de sluitingsrit een BBQ of iets anders te gaan organiseren

21 oktober          Sluitingsrit
Op zondag 21 oktober wordt het wegseizoen afgesloten. Zoals hierboven vermeld wordt hier extra aandacht aan besteed. Op welke wijze e.e.a. plaats gaat vinden worden de leden nog apart geïnformeerd.

1 november       Najaarsvergadering.
Donderdag 1 november is de najaarsledenvergadering. Noteer deze datum alvast in de agenda. In deze vergadering wordt o.a. de begroting en de plannen voor volgend jaar besproken. Wij houden er rekening mee dat de begroting flink aangepast moet worden door verminderende inkomsten. Zie hieronder bij de MTB-tochten.

MTB-tochten 2018-2019 ??
Er zijn dit jaar problemen met het verkrijgen van de vergunningen voor onze MTB-tochten. Dit zagen wij verleden jaar al wel enigszins aankomen. Onder andere Staatsbosbeheer en Utrechts Landschap verstrekken geen vergunning meer. Met de gemeente Soest vindt nog overleg plaats. Dit betekent in ieder geval dat de MTB-tochten van december en februari niet door kunnen gaan. Wij proberen voor die data een alternatief te organiseren in de vorm van gravel tochten. De MTB-tochten van december en januari zijn erg afhankelijk van de vergunning van de gemeente Soest, ook dit is nog erg onzeker. Wanneer de MTB-tochten niet meer kunnen worden georganiseerd betekent dit een grote (financiële) aderlating voor de vereniging met als consequentie dat de begroting en contributies aangepast moeten worden. Dit wordt dus vastgesteld op de najaarsvergadering.

Nieuwe leden
De afgelopen maanden zijn er weer diverse nieuwe leden bijgekomen, wij verwelkomen:

René Kamminga
Marlies van Nimwegen
Dirk Suik
Carla Wielinga
Hans Bolten
Jorg van Oostende
Jeroen van Vliet

Wij wensen jullie veel fietsplezier bij Tempo.

Bardiensten
De afgelopen periode zijn er helaas weer diverse leden geweest die op het laatste moment zich afmeldden voor de bardiensten zonder voor vervanging te zorgen. Het rooster is al vanaf het begin van het seizoen bekend. Op deze wijze de verantwoordelijkheid voor invulling van de bardienst van je afschuiven is ongepast, je dupeert hier anderen mee.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *