Nieuwsbrief juli 2020

Met ingang  van 1 juli is  de  1,5-meter-regel voor sporters vervallen. Fiets je samen, dan hoef je onderling geen afstand te houden. Fietsen in een groep mag dus weer. Je moet echter nog wel steeds 1,5 meter afstand houden tot andere weggebruikers.  

In deze Nieuwsbrief:

  • Groepsritten op de di do en zo.
  • Clubhuis blijft nog gesloten
  • Lex Verkley – ‘Lange Soester’ – ride4kids

Groepsrittten  op de di do en zo

Met ingang van 2 juli willen we weer starten met groepsritten op dinsdag- en donderdagavond om 19.00 uur en op de zondag om 09.30 uur. Dit voorlopig nog alleen op eigen initiatief en eigen verantwoording.

Maak onderling afspraken via de gebruikelijke appgroepen over routes etc. en vermijdt daarbij zoveel mogelijk smalle fietspaden.

Omdat je tijdens het fietsen wel de 1,5-meter-regel moet respecteren met andere weggebruikers en er daarom ook veelvuldige geritst moet worden, is het advies om de groep niet groter te maken dan 8 deelnemers. Bij meer deelnemers wordt geadviseerd te splitsen.

Bij het verzamelen en terugkomen moet je je wel aan 1,5 meter afstand tot elkaar houden!

Wanneer alle afspraken en protocollen duidelijk zijn, (denk hierbij o.a aan toestemming van gemeente en het terrein van de wasstraat) en na overleg met de beschikbare wegkapiteins, kunnen wij mogelijk weer starten met het rijden onder verantwoording van een wegkapitein.

Wanneer je ziekteverschijnselen hebt: BLIJF THUIS !

Meer informatie kun je vinden op de site van de NTFU via onderstaande link: https://www.ntfu.nl/home/nieuws/id/1169/fietsen-in-een-groep-mag-maar-rijd-verantwoordelijk

Clubhuis blijft nog gesloten

In principe mogen de clubhuizen per 1 juli weer open, maar daarbij gelden dezelfde regels en protocollen als bij de horeca. Dit vormt al een grote uitdaging in ons clubhuis.

Het belangrijkste probleem is echter dat er geen vaste barbezetting is die deze verantwoording op zich wil nemen. Liefhebbers hiervoor kunnen zich melden bij het bestuur.

Het clubhuis is wel beschikbaar voor overleg van bestuur en commissies en voor de aangekondigde pasavonden. Maar ook dan moet de 1,5 meter worden nagekomen.

Lex Verkley – ‘Lange Soester’ – ride4kids

De afgelopen week is op initiatief van Dieter van Grinsven gereden. Hier hebben 40 deelnemers aan meegedaan waarvan 24 Tempo leden.

De totale opbrengst bedraagt € 1 600,– Een heel mooi resultaat.

Vragen?

Het bestuur kan zich voorstellen dat er vragen zijn bij de leden. Stel deze vragen graag per mail rechtstreeks aan het bestuur.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *