Nieuwsbrief oktober 2020

In deze Nieuwsbrief,

  • 12 november najaarsledenvergadering gaat niet door
  • 28 november Gooische Strade Bianche alleen voor Tempo leden!.
  • 29 november KNWU cross “ De Bergjes”?
  • Vacatures bestuur en commissies
  • stand van zaken beleidsplan
  • fietsen in de winter 

12 november najaarsledenvergadering gaat niet door

Vanwege het corona virus heeft het bestuur besloten de
najaarsledenvergadering in november af te gelasten. Deze vergadering wordt nu samengevoegd met de Algemene Ledenvergadering die in februari zal worden gehouden. Waar en hoe deze zal worden gehouden wordt later bekend gemaakt.

28 november Gooische Strade Bianche voor eigen leden.

Op zaterdag 28 november wordt er een graveltocht georganiseerd door een interim gravel-commissie, alleen voor de eigen leden en coronaproof. De commissie is met  veel enthousiasme met de organisatie bezig.  Noteer deze data in jullie agenda. Zodra er meer bekend is worden de leden hierover geïnformeerd.

De oorspronkelijk geplande Gooische Strade Bianche wordt verplaatst naar 9 januari 2021. De benodigde vergunningen hiervoor worden aangevraagd. Eén en ander is natuurlijk afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus. Ook willen wij gaan proberen de Gooische Strade Bianche van 13 februari te organiseren. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en het beschikken over voldoende vrijwilligers.

29 november KNWU cross “ De Bergjes”

Op 29 november a.s. staat de KNWU cross op de Bergjes gepland. Dit is een jaarlijks terugkerende wedstrijd die onderdeel is van de Midden Nederland Competitie veldrijden en wordt samen met de KNWU georganiseerd. De vergunningen bij de gemeente Soest zijn aangevraagd en nog in behandeling. Onzeker is nog of, gezien de huidige situatie, een vergunning wordt afgegeven.

Vacatures bestuur en commissies

Rinus Jongeneel heeft besloten om, na 6 jaar in het bestuur te hebben gezeten, te stoppen als voorzitter van RTV Tempo.  Met zijn vertrek en door de al aanwezige vacatures is het bestuur zwaar onderbezet  en is versterking dringend noodzakelijk.

Hans van Asselt, Norman Hurkens en Frank Hoogland zijn dit jaar gestopt met de wegtoercommissie. Dit betekent dat er op dit moment niemand meer zit in de wegtoercommissie.

Bert Brand en Walter de Bruijn zijn gestopt bij de winterrides commissie. Dit houdt in dat ook de winterrides commissie zwaar is onderbezet.

Voor de continuïteit van de vereniging en van onze activiteiten is versterking hard nodig!

Belangstellenden voor bestuur en/of commissie kunnen zich melden bij het bestuur.

Beleidsplan

Op de Algemene Ledenvergadering van februari 2020 zijn Rob Prinzen, Wiebe Broekema en Inge van Vliet bereid gevonden om mee te werken aan de actualisatie van ons beleidsplan voor de komende jaren. Gezien de huidige organisatorische knelpunten in het bestuur en de commissies is afgesproken om voorlopig even pas op de plaats te maken en eerst deze knelpunten op te lossen. 

Doorfietsen in de winter?

Wil je  doorfietsen in de winter? Maak hierover onderling afspraken via de gebruikelijke appgroepen en houd je aan de richtlijnen van de RIVM en NFTU. Actuele informatie vind je op de site van de NTFU. Het aantal besmettingen loopt helaas weer sterk op, dus doe voorzichtig en volg de richtlijnen. De standaard vertrektijd op zondag blijft 09.30 uur. 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *