Nieuwsbrief december 2020

In deze Nieuwsbrief:

  • Het laatste nieuws 
  • De toekomst van RTV Tempo. Denk en doe mee! 
  • Winterfietsen 20/21  
  • Algemene Leden Vergadering 2021 

Het laatste nieuws 

In de Nieuwsbrief van oktober werd melding gemaakt van het aanstaande aftreden van Rinus als voorzitter en de onderbezetting van het bestuur en de commissies. De oproep was tevens dat wij versterking nodig hebben.  
Aan deze oproep hebben diverse leden gehoor gegeven. Zij hebben zich verzameld en zijn met het bestuur samen in overleg om de vereniging tijdens en na de coronatijd levendig en enthousiast te houden. Wij zijn blij met deze leden en danken hen hiervoor. 

De toekomst van RTV Tempo. Denk en doe mee! 

Een deel van deze groep heeft zich over de structuur van de vereniging gebogen en komt met een voorstel voor een nieuwe structuur van bestuur en commissies. 

Zie onderstaand voorstel: 

Het bestuur heeft uiteraard een voorzitter, secretaris en penningmeester met voor hen logische taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast is het idee te werken met vier bestuursleden. Eén van hen zou zich bezig moeten gaan houden met de belangrijkste kerntaak van Tempo namelijk het wekelijks clubfietsen en alles wat daar mee te maken heeft. Het bestuurslid open tochten houdt zich bezig met alle open tochten voor zowel weg als gravel, uiteraard ook met alle zaken die daarbij horen. Met deze twee functies zorgen wij voor meer betrokkenheid, affiniteit en afstemming tussen bestuur en commissies, zo is de gedachte. Het derde bestuurslid gaat zich vervolgens bezighouden met alles op gebied van trainingen, opleidingen en workshops voor onze leden in de meest brede zin. Het vierde bestuurslid krijgt de portefeuille facilitair en clubgebouw en alles wat daar mee samenhangt. Uiteraard is er bij deze nieuwe bestuursstructuur ook een verdere uitwerking van commissies waar wij jullie in de komende tijd verder over zullen informeren 

Zoals eerder bekend is gemaakt, zijn er diverse vacatures in zowel het bestuur als de commissies. Belangstellenden kunnen zich nog altijd bij het bestuur melden via een mail naar: rtvtempo@gmail.com

 
Winterfietsen 20/21 
Een van de initiatieven, die ingebracht werd is direct doorgevoerd; het Winterfietsen. Vooral om het contact met elkaar niet te verliezen in deze tijd waar niet veel mogelijk is. Na het nuttigen van een coffee-to-go is er nu drie zondagen gefietst. Er zijn diverse routes van tevoren gedeeld voor ritten op de weg, gravel en de MTB.  Op Strava en in de app-groepen kun je mooie foto’s hiervan zien. Iedere week wordt er een foto van de week uitgekozen, waar aan het einde van het seizoen prijzen mee te winnen zijn. 

Ook de komende weken gaan wij hier volgens de nieuwe richtlijnen mee door.  De coffee-to-go is tijdelijk niet meer mogelijk en er mag nog slechts solo of in duo’s worden gefietst.  
Hierover volgt inmiddels verdere informatie via de app-groepen. 

Ons plan was verder om op zondag 10 januari 2021 de Gooische Strade Bianchi voor eigen leden te gaan organiseren. Helaas kan dit niet doorgaan, maar het plan is nu om deze op zondag 14 februari 2021 te gaan organiseren. Zet deze datum alvast in jouw agenda. 

Voor uitgebreide Corona informatie kijk even op de website van de NTFU via de link: https://www.ntfu.nl/home/nieuws/id/1171/hoe-gaan-we-als-vereniging-veilig-op-pad 

Algemene Leden Vergadering 2021 

Noteer dinsdag 23 februari 2021  alvast in je agenda.  
De bedoeling is dat de ALV zowel schriftelijk als via Zoom zal worden gehouden. Nadere informatie hierover volgt bij de uitnodiging voor de ALV. 

Ten slotte wenst het Bestuur iedereen fijne feestdagen en vooral ook een heel mooi en gezond 2021. 

Share

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *