Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op onze wielervereniging.

Welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken, hoe lang we persoonsgegevens bewaren, hoe wij persoonsgegevens beveiligen en meer staat bescheven in ons privacy statement.

Stichting AVG voor Verenigingen heeft een verklaring afgegeven waarin staat dat Tempo Soest het AVG-programma heeft doorlopen.  Met het doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Tempo Soest kennis over de materie, die door de AVG wordt geraakt, ontvangen en heeft de vereniging zelf verklaard naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Tempo Soest zijn te vinden in deze verklaring van Stichting AVG voor Verenigingen.