Statuten en huishoudelijk reglement

Net als elke vereniging beschikt onze vereniging over statuten. Dat wat daarin staat beschreven lees je in Statuten Tempo Soest

Er zijn een paar punten waarop de statuten niet meer helemaal overeenkomen met de huidige gang van zaken binnen de vereniging. In Kanttekeningen bij Statuten lees je wat we aanvullend met elkaar hebben afgesproken in de voorjaarsvergadering van 2017.

In de voorjaarsledenvergadering van 2017 is ook het Huishoudelijk Reglement Tempo Soest 2017 goedgekeurd door de leden en daarmee vastgesteld.