Veiligheid

Binnen Tempo Soest hanteren wij in het kader van onze eigen veiligheid en die van medeweggebruikers de volgende regels en tekens.

Regels binnen de groep

 • Geef al de tekens door van voor naar achter of achter naar voor
 • Waarschuw de deelnemer achter je voor onverwachte situaties
 • Houd je aan de verkeersregels
 • Houd rekening met anderen in het verkeer
 • Blijf beleefd tegen andere weggebruikers
 • Er wordt als groep gereden.  Samen uit, samen thuis
 • Door tijdens de rit te rouleren (‘draaien’) komt iedereen (even) op kop.
 • Bij pech wordt er gewacht en geholpen bij de reparatie
 • Bij een klim bovenaan wachten tot de laatste boven is

Tekens in de groep

 • Als er gestopt moet worden, geven de voorste rijders een stopteken met de arm recht omhoog en roepen STOP en de groep geeft de roep door naar achter. Groep niet meer trappen en rustig uitrijden.
 • Als de weg vrij is, geven de voorrijders een teken met de arm omhoog naar voren wuivend en roepen ‘VRIJ’, iedereen kan weer gaan fietsen en de groep geeft de roep door naar achter.
 • Bij rechtsaf: voorrijder met arm rechts en roept ‘RECHTS’ de groep geeft de roep door naar achter.
 • Bij linksaf: voorrijder geeft dit aan met arm naar links en roept ‘LINKS’. De groep geeft de roep door naar achter.
 • Bij rechtdoor: voorrijder roept ‘ RECHTDOOR’ de groep geeft de roep door naar achter.
 • Bij obstakel rechts op de weg of inhalen medeweggebruiker: de voorste rijders roepen duidelijk ‘VOOR’ en de groep geeft de roep door naar achter.
 • Bij obstakel links van de weg of tegenligger: voorste rijders roepen duidelijk ‘TEGEN’ en de groep geeft dit door naar achter.
 • Obstakels in of op het wegdek roep dan luid de naam “ TAK, PAAL, GAT” enz. en wijs met arm naar beneden het obstakel aan.
 • Ingehaald worden: roep dan luid “ACHTER” (fietser, auto enz.) de groep geeft de roep door naar voren.
 • Zijn er technische problemen roep dan luid “LEK”.
 • Wordt er “RITSEN” geroepen dan dient men achter elkaar te rijden.
 • Degene die rechts vooraan rijdt geeft het tempo aan. Bij commando “DRAAIEN” schuift iedereen een plekje op. Rouleren gaat met de klok mee.

Tips tijdens fietsen

 • Houd zoveel mogelijk rechts, inhalen doe je zoveel mogelijk linksom.
 • In groepsverband niet met losse handen rijden
 • In groepsverband niet rijdend achterom kijkend een gesprek voeren
 • Bij pech (bv lek) rijdt iedereen naar een veilige plek. Ga indien mogelijk van de weg of fietspad af.
 • Nooit abrupt van richting veranderen of remmen, maar langzaam uitrijden
 • Als men in de berm rijdt niet de weg/het fietspad weer oprijden maar rustig uitrijden in de berm.
 • Niet mobiel bellen
 • Drink en eet op tijd maar wel op een rustig moment.
 • Gooi afval in een afvalbak
 • Durf te zeggen dat het je te hard gaat, is helemaal niet erg. Niet boven je macht rijden.
 • Als iemand meerdere malen het tempo niet aan kan, wordt hij/zij hierop aangesproken