Vertrouwenscommissie

Tempo wil een vereniging zijn waar we elkaar op een open, respectvolle en sportieve wijze tegemoet treden. Een vereniging waar een prettig en veilig sportklimaat heerst en grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie, (verbale) agressie en seksuele intimidatie niet aanwezig is. Toch kan het gebeuren dat iemand grensoverschrijdend gedrag vertoont of ervaart. Het bestuur van RTV Tempo heeft daarom een vertrouwenscommissie ingesteld.

De vertrouwenscommissie geldt als een laagdrempelige eerste aanspreekpunt bij ervaren of vermoedens van grensoverschrijdend gedrag. Zij biedt een luisterend oor, geeft raad en kan begeleiding bieden bij eventuele vervolgstappen. Bovendien stimuleert en overlegt zij met het bestuur over preventieve maatregelen voor een sociaal veilig klimaat binnen de vereniging.

De informatie die de vertrouwenscommissie ter ore komt, wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Indien nodig kan deze, geanonimiseerd, met het bestuur worden gedeeld. Het bestuur kan op basis daarvan de implicaties voor de vereniging vaststellen en daarnaar handelen. De vertrouwenscommissie brengt jaarlijks een verslag uit aan het bestuur van de werkzaamheden op een zodanige wijze dat de gegevens niet herleidbaar zijn.

De vertrouwenscommissie van Tempo bestaat uit drie leden, te weten:

  • Annie Osinga
  • Rieneke Peijnenburg
  • Erik Oudshoorn
  • Zij zijn bereikbaar via vertrouwenscommissie@tempo-soest.nl