Vertrouwenscommissie

Sociaal veilige sportomgeving
Regeling met betrekking tot ongewenst grensoverschrijdend gedrag

Tempo wil een vereniging zijn waar we elkaar op een open, respectvolle en sportieve wijze tegemoet treden, waardoor iedereen zich veilig en prettig kan voelen. Het is noodzakelijk dat we ons houden aan gebruikelijke omgangsnormen, eerlijke en vriendelijke bejegening en wederzijds vertrouwen. Meningsverschillen zullen er altijd zijn, ze kunnen worden opgelost door ze met elkaar te bespreken en samen tot een oplossing te komen. Toch kan het gebeuren dat iemand ongewenst grensoverschrijdend gedrag vertoont of ervaart.

Melding maken of indienen van een klacht

Je kunt melding maken van ongewenst grensoverschrijdend gedrag door contact op te nemen met één van de leden van de Vertrouwenscommissie. Dit kan mondeling maar ook schriftelijk. Vaak lucht het al op om met iemand te praten of om advies te krijgen. Mocht dit tot een officiële klacht leiden dan kan een van de leden van de Vertrouwenscommissie je hierin ondersteunen.
De Vertrouwenscommissie bestaat uit drie leden, de vertrouwenscontactpersonen, die ieder een aanspreekpunt kunnen zijn voor een melder (m/v).

Wat doet een lid van de Vertrouwenscommissie

 • De vertrouwenscontactpersoon draagt zorg voor opvang, advisering en begeleiding van de persoon die een melding doet.
 • De vertrouwenscontactpersoon is beschikbaar voor leden die een gesprek wensen omdat zij zich zorgen maken over welzijn of veiligheid van een ander lid.
 • De vertrouwenscontactpersoon kijkt wat de volgende stappen kunnen zijn en verwijst zo nodig door naar een eventuele bemiddelaar of naar een andere (externe) hulpverleningsinstantie.
 • De vertrouwenscontactpersoon behandelt je klacht niet zelf inhoudelijk, maar is een luisterend oor en informeert je over de zo nodig te volgen procedures en vervolgstappen of verwijzen door naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven.
 • De vertrouwenscontactpersoon bespreekt eventueel de melding in de Vertrouwenscommissie.
 • De vertrouwenscontactpersoon biedt eventuele nazorg aan melder (m/v).

Werkveld vertrouwenscontactpersoon

Je kunt bij de vertrouwenscontactpersoon terecht voor alle meldingen en klachten omtrent ongewenst grensoverschrijdend gedrag zoals : sportbeoefening onaangenaam en onmogelijk maken, sociaal isoleren, bespotten of pesten, roddelen, bedreiging, verbaal of lichamelijk, seksuele intimidatie, racisme, handelingen van groep of individu, gericht tegen een persoon of personen die deze handelingen als ongewenst ervaren, overmatig gebruik van drank, drugs etc., niet respecteren van andermans eigendommen.
De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot ongewenst grensoverschrijdend gedrag.
Voor ander soort klachten verwijzen wij je door naar het bestuur van Tempo.

Belangrijk om te weten:

 • De vertrouwenscontactpersoon onderneemt geen stappen zonder instemming van de melder (m/v).
 • Elk incident wordt geanonimiseerd met het bestuur besproken omdat die de verantwoordelijkheid heeft om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarnaar te handelen.
 • Wanneer een incident mogelijk strafrechtelijke gevolgen heeft dan is de Vertrouwenscommissie genoodzaakt de anonimiteit op te heffen en het bestuur te informeren.

Registratie

De Vertrouwenscommissie registreert de meldingen op anonieme wijze en brengt jaarlijks een
verslag uit van de werkzaamheden aan het bestuur op een zodanige wijze dat de gegevens niet
verwijzen naar een persoon.

Afspraak maken met de vertrouwenscontactpersoon / lid van de Vertrouwenscommissie

Onderstaande vertrouwenscontactpersonen zijn het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot ongewenst grensoverschrijdend gedrag:

  • Bertus Bel 06- 81 15 94 23
  • Evert van Oostenbrugge 06- 51 30 44 93
  • Monique Smits 06- 22 39 25 95