Wederzijds begrip

Ontmoetingen tussen wielrenners en andere weggebruikers leiden soms tot gevaarlijke situaties, door snelheidsverschillen en omdat beide partijen van elkaar niet weten wat ze gaan doen. Als wielrenners en medeweggebruikers elkaar passeren, leidt dit soms tot onbegrip, ergernis of erger; ongelukken. Onze bond, NTFU, geeft daarom via onderstaande animatie goede voorbeelden hoe voetgangers, fietsers, automobilisten en wielrenners elkaar veilig kunnen passeren.

Ook in het bos komen verschillende bezoekers elkaar tegen. Dat geeft soms wrijving, want niet iedereen heeft begrip voor de natuur- en/of sportbeleving van een ander. Wij hanteren de Buitencode. De Buitencode bestaat uit vijf regels:

 1. Respecteer de natuur.
  Maak geen lawaai en neem je afval mee.
 2. Houd je aan de toegangsregels.
  Check de toegangsborden en blijf op de voor jou bestemde paden.
 3. Geef elkaar de ruimte.
  Maak plaats voor een ander en minder vaart bij drukte.
 4. Wees vriendelijk.
  Groet elkaar vriendelijk en heb begrip voor de natuurbeleving van de ander.
 5.  Spreek elkaar aan.
  Spreek een ander vriendelijk en respectvol aan op zijn of haar gedrag.

Ruimte voor elkaar sportief gebaar

De Buitencode is een gezamenlijk initiatief van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, Atletiekunie, KNHS, KWBN, Wandelnet, Sportvisserij Nederland en wielersportbond NTFU.