Wegkapitein

Bij Tempo Soest werken wij met wegkapiteins. De wegkapitein zorgt voor de veiligheid van de groep. Dit doet hij of zij aan de hand van afspraken die binnen onze vereniging zijn gemaakt. De wegkapitein zorgt dat de verkeersregels en gedragsregels van je vereniging worden gevolgd en spreekt leden hierop aan als dit nodig is, zet routes uit en ziet toe op de snelheid van de groep.

In het onderstaande filmpje wordt mooi de rol van de wegkapitein in beeld gebracht.

Wat vertelt de wegkapitein aan de groep voordat hij of zij met de groep vertrekt

 • afspraak met betrekking tot snelheid
 • doorgeven van signalen van voor naar achter of achter naar voor
 • bij elkaar blijven; laat geen gaten vallen
 • de tochten zijn geen wedstrijden
 • nieuwe deelnemers worden aan de groep voorgesteld; opgevangen en begeleid

Taken wegkapitein tijdens fietsen

 • Houd je aan de verkeersregels
 • Houd zichtbaar rekening met anderen in het verkeer
 • Geef tijdig aan welke richting je gaat volgen
 • Rij altijd op het aangegeven fietspad
 • Passeer een fietser of wandelaar op gepaste snelheid
 • Nooit abrupt van richting veranderen of remmen
 • In de bebouwde kom wordt het tempo aangepast, max. 25 km/u
 • De wegkapitein bepaalt het tempo
 • Als iemand het tempo niet aan kan, wordt er gewacht en wordt het tempo aangepast
 • Iemand die duidelijk moeite heeft met het tempo, kan het best op de tweede rij fietsen
 • (uitzonderingsgeval) afspreken dat deelnemer samen met één of twee anderen naar huis fietst (nooit alleen)